piece akumulacyjne

Podgrzewacze wody

bojlery elektryczne

Wkłady grzejne (typu szwedzkiego) są zestawami grzałek elektrycznych, przeznaczonymi do łatwego montowania wewnątrz pieców kaflowych, które już nie są przewidywane do ogrzewania pomieszczeń z wykorzystaniem tradycyjnych środków opałowych takich jak drewno i węgiel. Zestaw grzałek stanowi pod względem funkcjonalnym urządzenie stacjonarne, przetwarzające energię elektryczną w energię cieplną i oddające ją do wnętrza trzonu pieca kaflowego. Jest ono przyłączone trwale i zasilane ze stałej sieci elektrycznej grzanego obiektu, takiego jak: mieszkanie, biuro, obiekt socjalny, sakralny lub magazyn (oprócz magazynów materiałów palnych, wybuchowych, chemicznych i pyłów). Wkłady grzejne znajdują swoje zastosowanie wszędzie tam gdzie istniejące dotychczas piece kaflowe były eksploatowane w sposób tradycyjny.

Wkłady mogą być przystosowane praktycznie do każdego modelu pieca kaflowego, uwzględniając przy tym wymiary samego pieca (zapotrzebowanie mocy), jak i indywidualne potrzeby wykonania pod wymiary jego drzwiczek.Najlepsze efekty eksploatacyjne uzyskuje się (oprócz nieocenionej wygody i pełnego komfortu czystości w ogrzewanym pomieszczeniu) zasilając sekcje grzejne wkładu tanią energią pozaszczytową (licznik dwutaryfowy).
Celem przystosowania pieca należy zaślepić i uszczelnić przewód kominowy oraz przebić w środku trzonu kanał umożliwiający prawidłową cyrkulację powietrza w piecu. Zadaniem wkładu jest wówczas akumulowanie energii cieplnej w trzonie pieca podczas nocy i oddawanie jej całą powierzchnią kafli w godzinach dziennych.
Producent zapewnia profesjonalne doradztwo związane z doborem mocy grzejnej oraz zindywidualizowane wykonania: wymiarów wkładów na potrzeby konkretnych pieców, ewentualnie opcjonalne długości przewodu zasilającego.

                                                                                                                 Zobacz w naszym sklepie ONLINE

wkład kaflowy

 

wkład elektrycznyWklad elektryczny do piea kaflowego

 

Dane techniczne wkładów grzejnych

 • zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym klasy I
 • znamionowe napięcie zasilania elementów grzejnych: 230V~ z sieci energetycznej 230/400V~, 1-fazowo dla typu KWG 2,4 i KWG 3,2 lub 3-fazowo dla wszystkich odmian wkładów
 • moc znamionowa sekcji grzejnych (łącznie): 2,4kW; 3,2kW; 4,0kW i 4,8kW
 • wykonanie: z możliwością skokowej regulacji poboru mocy
 • masa całkowita w stanie gotowym do pracy: ~4 kg (zależnie od typu)
 • znamionowy czas ładowania pieca (nieprzerwanie): 8 godzin + 2 godziny
 • ładunek maksymalny (łączna energia): 24kWh, 32kWh, 40kWh lub 48kWh
 • stopień ochrony zapewniany przez obudowę: IP2X
 • kubatura ogrzewanych pomieszczeń: od ok. 30m3 do ok. 60m3


 Wkłady grzejne są wykonywane na indywidualne zamówienia.

     Typy wkładów grzewczych:

     KWG 2,4kW

     KWG 3,2 kW

     KWG 4,0 kW

     KWG 4,8 kW

 Każdy z powyższych wkładów może występować w wersji z i bez regulacji.

 

Przy zamówieniu należy podać:

 • moc grzewczą
 • napięcie zasilania (1 lub 3 fazowe)
 • światło otworu
 • opcja regulacji ( z lub bez)
 • długość przewodu grzewczego (standard 1mb)

BUDOWA: Wkład do pieca kaflowego składa sia z zestawu elementów grzejnych rurkowych,któych metalowa obudowa częściowo umieszczona jest w piecu a pozostała część ( płyta czołowa) zakrywa otwór paleniska i jest mocowana za pomocą zasuwy/rygla, stosowanego wcześniej do zamykania drzwiczek.Płyta czołowa wkładu KWG wraz z wyłącznikami jest izolowana cieplnie od strony wewnętrznej folią odbijającą promieniowanie z wnętrza pieca oraz przez materiały niezawierające azbestu. Z zewnątrz osłona ta pokryta jest ekologiczną powłoką lakierowaną , nakładaną technologią proszkową , o wysokiej odporności mechanicznej i odporności na wysoką temperaturę.

UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu wkładu należy dokonać jego pełnego wygrzania przy wariancie ustawienia poboru mocy na maksimum.Podczas tego procesu należy liczyć się z możliwością wypalania się zanieczyszczeń znajdujących się jeszcze w piecu.

MONTAŻ : Polega na zastąpieniu wkładem zdętych drzwiczek frontowych pieca kaflowego , włożeniu wkładu do pieca , zamknięciu ryglem blokującym drzwi , a następnie podłączeniu grzałek do stałej instalacji elektrycznej, bezwarunkowo wyposażonej w żyłę uziemiającą. W tym celu po zdjęciu dotychczasowych drzwiczek pieca należy:

  włożyć wkład do pieca i starannie ustawić jego przyszłą pozycję pracy.Należy zwrócić uwagę na to, żeby poszczególne grzałki nie stykały się z sobą co mogłoby powodować  szybsze zużycie grzałek.

  za pomocą  rygla / zasuwy zamknąć wkład

  jeżeli wymiary otworu paleniska są nietypowe i wkład się nie mieści należy wykorzystać przesuwną blaszkę znajdującą się  w płycie czołowej wkładu.Za jej pomocą można w niewielkim stopniu regulowac szerokość wkładu

  wkład można dodatkowo zabezpieczyć przed dostępem np.dzieci poprzez dodatkowe nawiercenie otworu i przykręcenie wkładu do pieca.

OKRES GWARANCJI TRWA 24 miesiące i liczy się od daty sprzedaży wkładu grzejnego

 

Typ KWG 2,4/U KWG 3,2/U KWG 4,0/U KWG 4,8/U
Moc [W] 2400 3200 4000 4800
Znamionowe napięcie zasilania 230V
230V
400V
400V
Ilość i moc elementów grzejnych 3x800W
4x800W
5x800W
6x800W
Znamionowy czas ładowania na dobę [h] 8 (+2 )
8 (+2 )
8 (+2 )
8 (+2 )
Ładunek znamionowy energii [kWh] 8 (+2 ) 16 (+4 ) 24 (+6 ) 32 (+8 )
Masa całkowita [kg] 5
5
6
6
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń ( m3 ) ~30
~45
~60
~75
Cena brutto
700,00
750,00
800,00
850,00